Fatboy Lampa Edison The Petit 900.4013

293,00

Opis

Fatboy Lampa Edison The Petit 900.4013

Ceneo

Ogród

Oświetlenie zewnętrzne i ogrodowe

Fatboy Lampa Edison The Petit 900.4013

Edison the Petit to ho?d z?o?ony twórcy pierwszej ?arówki – Thomasowi Edisonowi. Tak, jak ?arówka zrewolucjonizowa?a swoje czasy, tak Edison the Petit ma sta? si? symbolem ery mobilno?ci. Dzi?ki temu, ?e raz na?adowana nie potrzebuje przewodu zasilaj?cego przez prawie osiem godzin, jest równie mobilna jak telefon komórkowy czy laptop i mo?na jej u?ywa? tak?e na zewn?trz. Mo?esz zabra? j? ze sob? tam, gdzie w?a?nie potrzebujesz ?wiat?a – do ogrodu, na taras, pod namiot ale tak?e w dowolne miejsce w domu. B?dzie równie doskona?ym ?ród?em romantycznego nastroju jak i zwyk?ym, pospolitym wr?cz o?wietleniem. To pewien paradoks, ale Edison the Petit w ?aden sposób nie korzysta z wynalazku Thomasa Edisona – ?ród?o ?wiat?a w lampie to diody LED. Prosta regulacja pozwala uzyska? trzy stopnie intensywno?ci ?wiecenia. Je?li potrzebujesz jedynie lekkiego, klimatycznego ?wiat?a, to lampa po?wieci a? 24 godziny. Przy w??czeniu pe?nej mocy – pozwalaj?cej bez problemu czyta? w nocy – energii starczy a? na sze?? godzin. Edison the Petit to subtelne i mi?kkie ?wiat?o, które sprawdzi si? w domu, ale tak?e w restauracji i kawiarni. Lampka wyposa?ona jest w akumulator, który w wolnej chwili na?adujesz by pó?niej korzysta? z przeno?nego ?wiat?a zupe?nie bez ogranicze?. W komplecie tak?e ?adowarka. Idealny pomys? na prezent lub ozdob? do ogrodu.

kargowa pogoda, pogoda trzebnica, grene kocierzew, szczawik deppego uprawa, dom na sprzedaż strzelin, pogoda węgrów, siarkowodów, duże jabłko adama, hurtownia chemiczna, staże na start ue wroc, placek ziemniaczany, traktor lamborgini, paraliż, ochwat u bydła

yyyyy