Dow Agro Sciences Fernando Forte 300 Ec 1L

109,00

Opis

Dow Agro Sciences Fernando Forte 300 Ec 1L

Ceneo

Ogród

Rośliny i kwiaty

Środki ochrony roślin

Dow Agro Sciences Fernando Forte 300 Ec 1L

Fernando Forte 300 ECzwalcza najbardziej uciążliwe gatunki chwastów1LŚrodek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowany nalistnie, przeznaczony jest do selektywnego powschodowego zwalczania jednorocznych i wieloletnich chwastów dwuliściennych na użytkach zielonych

Główne Zalety:
Fernando Forte 300 EC: zwalcza najbardziej uciążliwe gatunki chwastów jak:babka lancetowata (do 8 liści), gwiazdnica pospolita,krwawnik pospolity, mniszek lekarski, pokrzywa zwyczajna, szczaw zwyczajny całkowicie niszcząc nadziemne i podziemne ich części.
Fernando Forte 300 EC: zalecana dawka 1-2 ltr/ha,Maksymalna liczba zabiegów: 1Dobrać dawkę środka w/g wrażliwości dominujących gatunków chwastów będących celem zabiegu chwastobójczego. Wyższą z zalecanych dawek należy stosować w celu zwalczania chwastów wieloletnich.Środek stosować w okresie intensywnego wzrostu traw i chwastów, najlepiej wiosnąw początkowym okresie ich wegetacji. Jeśli ruń została skoszona lub wypasanazwierzętami, należy odczekać 2 – 3 tygodnie do czasu jej odrośnięcia, nie późniejjednak, niż do osiągnięcia przez trawy wysokości 25 cm.Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/haZalecane opryskiwanie: średniokropliste Uwagi:1. Na łąki i pastwiska potraktowane środkiem Fernando Forte 300 EC zwierzęta gospodarskie, a szczególnie bydło mleczne należy wpuszczać po 7 dniach od wykonania zabiegu. W przypadku użytków zielonych potraktowanych środkiem Fernando Forte 300 EC, na których występują chwasty uciążliwe (np. szczawie), zwierzęta gospodarskie należy wypasać dopiero po całkowitym zniszczeniu tych chwastów.2. Nie bronować i nie wałować runi do 10 dni przed, oraz 7 dni po zabiegu.3. Nie kosić runi przez okres 4 tygodni po zabiegu, dla zapewnienia maksymalnego efektu chwastobójczego.4. Opryskiwać tylko te użytki zielone, na których rośliny bobowate (motylkowe) nie stanowią zamierzonego składnika runi.5. Ewentualny wysiew traw, roślin motylkowych oraz mieszanek traw z roślinami motylkowymi, wykonać po 6 tygodniach od zabiegu.6. Środka nie stosować na użytkach zielonych w roku, w którym zostały wysiane lub założone.7. Podczas opryskiwania w pobliżu drzew i krzewów iglastych szczególnie sosny i modrzewia nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na drzewa i krzewy a także ograniczyć do minimum możliwość zetknięcia się cieczy użytkowej z glebą, szczególnie pod koronami drzew.8. W trakcie zabiegu oraz do 5 dni po zabiegu minimalna temperatura dobowa nie powinna być niższa niż 8oC.
Substancja biologicznie czynna :fluroksypyr – związek z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego -150 g w 1 litrze środka (14,68 %)trichlopyr – związek z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego -150 g w 1 litrze środka (14,68 %)

Działanie:FERNANDO FORTE 300 EC jest herbicydem systemicznym, pobieranym przez liście chwastów, w mniejszym stopniu przez ich korzenie. Po wchłonięciu jest szybko transportowany do tkanek merystematycznych części nadziemnej i korzeni.Środek wnika do wnętrza chwastów najpóźniej w ciągu godziny od zastosowania.Opady deszczu po tym okresie nie obniżają jego skuteczności.Pierwszym objawem działania herbicydu jest zatrzymanie wzrostu chwastów, następnie chwasty ulegają deformacji, powstają chlorozy prowadzące do nekroz i zamierania.Objawy działania na chwasty są widoczne po 5-7 dniach po zabiegu.W warunkach optymalnych, tzn. podczas ciepłej i wilgotnej pogody, efekt działaniajest szybszy. W niższych temperaturach (dobowa temperatura minimalna około 8oC)całkowite zniszczenie chwastów następuje po około 3-5 tygodniach. Intensywnywzrost chwastów, ciepła pogoda i dostatecznie wilgotna gleba przyśpieszają działanieśrodka. Chłodna pogoda opóźnia działanie środka, ale nie obniża jego skuteczności.W warunkach długotrwałej suszy albo przymrozków skuteczność działania środkamoże ulec obniżeniu.Chwasty jednoroczne są najbardziej wrażliwe na działanie środka, od fazy 2 liści do początku fazy rozety, chwasty wieloletnie od fazy 6 – 8 liści (rozeta liści) do fazy początku strzelaniaw pędy.Chwasty wieloletnie, wczesną wiosną oraz w trakcie odrastania po skoszeniu lub wypasaniu, charakteryzują się niewielką masą części nadziemnej w stosunku do korzeni, co może mieć wpływ na obniżenie skuteczności zabiegu. Wytworzenie przez chwasty, zwłaszcza wieloletnie, dostatecznej powierzchni liściowej w stosunku do ich masy korzeniowej, zapewnia wchłonięcie właściwej ilości preparatu do tkanek.Użytki zielone, w wysokim stopniu zachwaszczone wieloletnimi chwastami oraz o dużej liczbie nasion chwastów w glebie, mogą wymagać powtórnego zabiegu w roku następnym, w celu zapewnienia długotrwałego efektu działania preparatu.Produkt przewożony na warunkach ADR!W załączniku umieszczono etykietę oraz kartę charakterystyki środka.Pozwolenie MRiRW: R-51/2013
Data ważności pozwolenia: 08.04.2023r.

dopłaty do paliwa rolniczego, pszenica płaskurka sprzedam, bayer crop science, raphamisan plus cena, mini świnka wietnamska, jak założyć łańcuch do piły elektrycznej, odpowietrzanie ukladu chlodzenia, jawa 250 silnik, amina, stadnina koni walewice, kowr olsztyn, fotel pneumatyczny renault master, jaki prostownik z rozruchem do ciągnika, okno 100×80, xtx, www kazmierz pl, skrzynia biegów ursus 3512 schemat, treser, kuflik szczepiony na pniu, pogoda pozan

yyyyy