Bros Trutka Na Mrówki Mrówkofon

6,40

Opis

Bros Trutka Na Mrówki Mrówkofon

Ceneo

Ogród

Rośliny i kwiaty

Zwalczanie i odstraszanie szkodników

Bros Trutka Na Mrówki Mrówkofon

Informacje z opakowania i dane o zawartości produktu :

Bros Mrówkofon na mrówki 80 g

Granulat do zwalczania mrówek w pomieszczeniach i ich bezpośrednim sąsiedztwie, na tarasach, balkonach, ścieżkach, podjazdach, w altanach itd.

60 g + 33% gratis
zwalcza do 8 gniazd
długotrwałe działanie

Sposób użycia: Wsypać ok. 10 g na gniazdo bądź ścieżki wędrówek owadów, skąd zostanie wniesiony do gniazda. W pomieszczeniach wysypać preparat na tekturce, aby nie pobrudzić powierzchni. Mrówki giną po ok. 24 h od wysypania. W razie potrzeby powtórzyć zabieg. W przypadku zbrylenia mocno wstrząsnąć – preparat nie traci własności użytkowych. Jeśli produkt zostanie usunięty z miejsca zastosowania przez wiatr lub deszcz zabieg należy powtórzyć.

Przechowywać w temperaturze otoczenia

Środki ostrożności: Uwaga
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne powodując długotrwałe skutki. P102 Chronić przed dziećmi. P391 Zebrać wyciek. P501 Zawartość / pojemnik usuwać na wysypisko lub do utylizacji zgodnie z miejscowymi przepisami. EUH208 Zawiera permetrynę. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
Wyłożony preparat zabezpieczyć przed dostępem zwierząt domowych. Nie wprowadzać do kanalizacji, cieków i zbiorników wodnych.
Pierwsza pomoc: Zapewnić dostęp świeżego powietrza. Oczy przemyć wodą, skórę wodą z mydłem. W razie potrzeby lub połknięcia skontaktować się z lekarzem. Inne skutki uboczne niż wymienione w klasyfikacji nie są znane. Przechowywać z dala od żywności.

Substancja czynna: permetryna 0,5% (0,5 g/100 g), geraniol 0,001% (0,001 g/100 g).

Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 7299/18.

80 g

Opakowanie plastikowe

Podmiot odpowiedzialny i producent:
BROS Sp. z o.o. sp. k.
ul. Karpia 24
61-619 Poznań
tel.: (61) 826 25 12
e-mail: biuro@bros.pl
www.bros.pl

kiedy jest dzień ziemniaka, pogoda myszkow, rh zw2, aclas kobra, czujnik ciśnienia oleju objawy uszkodzenia, polifosforan amonu, randap cena 5l, atlas mrówek, nadburzanski oddzial strazy granicznej, mocowanie anteny cb, wystawa królików 2021, wskażnik wzrostu cen towarów i usług za 2018 gus, michał wagner, błotniki c360

yyyyy